Asas, Visi, Misi, Maksud & Tujuan

Asas Perkumpulan adalah :

Perkumpulan Ini Berdasarkan asas Pancasila & Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

 

Visi Perkumpulan adalah :

Terujudnya Masyarakat Inklusif, Partisipasi penuh dan Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek Kehidupan & Penghidupan untuk meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

 

Misi Perkumpulan adalah :

  • Memberikan Pemberdayaan Organisasi & Diri Penyandang sebagai Sumber Daya Pembangunan yang Mandiri, Produktif, Berintegrasi dan Bermartabat.
  • Melakukan advokasi Hak & Martabat Penyandang Disabilitas di Segala Bidang Kehidupan.
  • Mengembangkan Jaringan & Kerjasama dengan berbagai Pihak untuk Mewujudkan Hak & Martabat Penyandang Disabilitas
  • Melakukan Penyadaran Publik demi Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan & Pemenuhan Hak Disabilitas.
  • Melakukan Penguatan Kapasitas Organisasi untuk Mewujudkan Budaya Mutu.

 

Maksud & Tujuan Perkumpulan adalah :

Perkumpulan mempunyai Maksud & Tujuan Memperjuangkan tercapainya Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas.

Untuk Mencapai Maksud & Tujuan tersebut di atas, Perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

  • Menggalang & Mengupayakan Peningkatan Potensi Sumber Daya & Dana yang berasal dari Dalam & Luar Negeri.
  • Membina keakraban, Kebersamaan & Kekeluargaan.